Header image

Illustration Design

11 bis Rue St Dominique

75007 Paris

+33 6 07 89 36 03

EMAIL

 

Postmodernism

Newton
 

"Vårt samhälle vilar på kvicksand. Det finns inga absoluta sanningar, ingen gemensam moralisk grund på vilkenvår civilisation kan byggas. Så menar de postmoderna philosopherna.

Struktualisms huvudtes är att språket är ett system av skillnader. Som att rött är rött bara i jämförelse med grönt. Det finns ingenting som är "rött" i sig. Ordens betydelse uppstår i kamp med andra ord.

Det förutsätter en ordning - nämligen att strukturen är stabil som sådan. Vilket den franske filosophen Derrida opponerat sig mot. Ordningen förändras hela tiden, alltså finns ingen fast punkt utanför eller innanför strukturen. Just denna frånvaro av ardnande kraft är grunden till den kritiska metod som kallas dekonstruktion.

 

Go Home!

Back to Pages